Crèdits

Equip arqueològic i de conservació
Ciprià Olivé
Mercè Olivé
Dionís Orrit
Lluïsa Pla
Joan Puche
Joan Sansa
Judith Themistanjioglus
Josep Torres


Assessors literaris
Toni Prat
Odile Arqué
Antonio Javier Ortiz Cano


Assessors tècnics
Josefina de Barbarà
Josep Casals


Documentació audiovisual
Josep Calle
Marià Marin


Imatge gràfica
Agripina disseny


Actors
Andreu Solsona
Pere Eugeni Font