dimarts, 12 d’abril de 2011

La taverna

Les excavacions efectuades en les propietats contigües ens han descobert els murs d’una dependència que, per la seva ubicació, la podem relacionar amb una taberna, ja que donava al carrer. Els elements materials trobats ens parlen d’un espai destinat a la prostitució: a més de la plataforma de maçoneria que servia de base per als jaços, s’ha trobat aquesta important resta ceràmica. Aquest és el material que més abundantment es recupera en el decurs de les excavacions arqueològiques realitzades sobre jaciments romans i, especialment, en fragments caracteritzats per la seva elaboració senzilla. Fins ben entrat el segle passat, aquesta resta arqueològica fou menyspreada enfront de la ceràmica romana per excel·lència: la terra sigil·lata.

En el món romà, el moment de la luxúria per excel·lència era el banquet, fos una cena de rics, fos en un triclinium de lloguer o fos, de manera més modesta, la consumició de vi en una taberna: l’eros era un component essencial de la luxúria i és natural trobar representacions eròtiques en els objectes que formaven el parament de la taula. El dibuix d’una gerra com la que exposem podia encendre tant l’esperit com el vi que contenia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada